Enkele maanden terug werd het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg NOWE op de hoogte gebracht van bijkomende middelen voor de opdracht ‘aanklampende zorg en bemoeizorg’.
Binnen ons netwerk werd deze opdracht reeds opgenomen door het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET) en Covias (bv. vanuit MVIP, het mobiel vroeg interventieteam psychose). PET en Covias kregen dan ook de opdracht om een voorstel rond hoe deze middelen aan te wenden uit te werken. Korte tijd terug ging het Netwerkcomité van NOWE akkoord met het uitgewerkte voorstel.
Gezien we het belangrijk vinden dat middelen niet verder versnipperd worden en er voldoende eenduidigheid moet blijven in welke opdracht door welke werking wordt opgenomen én er nood is aan bestuurlijke eenvoud en efficiëntie, werden een aantal belangrijke beslissingen genomen:

  • De werking van MVIP zal op relatief korte termijn geïntegreerd worden in het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET.). Vanzelfsprekend moeten de opgebouwde expertise, specifieke aandacht voor de doelgroep en doelgroepspecifieke methodieken geborgen en behouden worden. Concrete timing en stappen moeten echter nog verder uitgewerkt worden, daarover dus later meer.
  • De bijkomende middelen voor de opdracht aanklampende zorg zullen worden toegekend aan het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET). Deze bijkomende inzet zal populatiegericht verdeeld worden over het volledige werkingsgebied. Per eerstelijnszone zal er dus ‘versterking’ worden voorzien.
  • Het Psychiatrisch ExpertiseTeam zal op korte termijn inkantelen in Covias en een volwaardige 4de pijler worden van het aanbod van Covias, naast ‘Begeleiding en Behandeling’, ‘Activiteiten en Ontmoeting’ en ‘Zorg voor Arbeid’. Net zoals van toepassing voor de inkanteling van MVIP in PET, zullen de opgebouwde expertise, manier van werken, de doelgroep en het aanbod geborgen en behouden worden. Covias zal zich dus niet langer richten tot enkel ‘langdurige zorg’, maar staan voor mobiele geestelijke gezondheidszorg, in de maatschappij.

Naar aanleiding van deze evoluties zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe collega’s en zijn er dus verschillende vacatures !
We onderscheiden drie soorten vacatures:

  • Vacature voor nieuwe medewerkers in het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET)
  • Vacature voor ‘interne’ medewerkers die geheel of gedeeltelijk willen overstappen naar het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET). We zijn er immers van overtuigd dat er heel wat kruisbestuiving mogelijk is en een meerwaarde kan betekenen voor zowel PET als de andere deelwerkingen van Covias!
  • Vacature voor ervaringswerker in het Psychiatrisch ExpertiseTeam (PET, en dit vanuit cliëntenperspectief en/of perspectief naastbetrokkenen.

Voor vragen over het Psychiatrisch ExpertiseTeam kan je terecht bij Natasja Declercq, inhoudelijk coördinator van PET regio Oostende-Westkust.

Voor vragen over de formule ‘ter beschikkingstelling’ als medewerker van Covias, kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias.

Bijkomende middelen ifv aanklampende zorg : vacatures

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X