Algemeen

Jaarlijks wordt op 1 juli het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen aangepast. Ook dit jaar is dit het geval, en werd het bedrag aangepast naar 0,4170 euro per kilometer.

Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de overheid wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 bedraagt de kilometervergoeding 0,4170 euro per kilometer.

En verder, of liever gezegd, terugkijkend…

Om het hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, kondigde de Minister van Financiën aan dat de regering heeft beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,4020 euro/km voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van 0,3707 euro/km in principe van toepassing voor deze periode).

Daarnaast zal de indexatie van deze vergoeding niet meer jaarlijks maar per kwartaal plaatsvinden.

Tenslotte wil de regering de werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen kunnen deels fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet.
De toepassing van het maximale bedrag was reeds van toepassing binnen Covias, en hoewel we geen gebruik kunnen maken van de nieuwe fiscale compensatie, blijven we het maximaal toegestane bedrag hanteren!

Betalingen

De herberekening van de onkostenvergoeding voor de periode maart 2022 tot en met juni 2022 werden reeds opgemaakt én recent betaald. Voor de dienstverplaatsingen van juli 2022 zal onmiddellijk het nieuwe bedrag worden toegepast.

Aanpassing onkostenvergoeding dienstverplaatsingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X
X
X
X