Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam .

In juni 2021 werd in samenspraak met meer dan 30 verwijzers een evaluatie gemaakt van de manier van aanmelden en intaken voor wat betreft de pijler ‘Begeleiding en Behandeling’ van Covias (“B&B”, de werking van Covias die instaat voor mobiele begeleiding aan huis – op “eigen adres” of in combinatie met ons aanbod huisvesting – van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening).

De voornaamste opmerkingen hielden verband met:

 • De aanmeldingsbundel die te uitgebreid is;
 • De te lange tijd vooraleer er een gesprek en inschatting is;
 • De cliënt, en zijn/haar netwerk, die omwille van de wachttijden twee keer zijn verhaal moet doen;
 • De grote tijdsinvestering van het proces, zowel voor verwijzers als van Covias-medewerkers.

We hebben deze opmerkingen ter harte genomen en gewerkt aan een nieuwe manier van omgaan met aanmeldingen en intakes. We geven hier de krachtlijnen van de herwerkte procedure weer.
Behandelaar en cliënt doen een aanmelding bij Covias “B&B”:

 • Verwijzer bezorgt essentiële informatie, via aanmelding@covias.be of per post op adres Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge, aan de hand van volgende 6 documenten:
 • Na overleg met de aanmeldingscoördinatoren schrijft de verwijzer zich in bij de intakecommissie om de aanmelding toe te lichten. Dit is een online-overleg, zonder de kandidaat, met een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten. Het inplannen van dit overleg kan via deze pagina.
 • Tijdens dit overleg wordt de aanmelding al dan ontvankelijk bevonden:
  • Indien ontvankelijk voor combinatie met ons aanbod huisvesting volgt er snel een contact met de cliënt ifv matching met een woonvorm (bedoeling is passend in de concrete bewoning)
  • Indien ontvankelijk voor begeleiding ‘op eigen adres’ komt cliënt op de wachtlijst
 • Van zodra er een plaats vrij komt wordt er een triadisch intake/opstart gesprek georganiseerd. Tenzij er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen is dit meteen ook de start van de begeleiding.

We starten met deze nieuwe werkwijze op vrijdag 29 april 2022.
Op volgende momenten houden we een online infomoment en kunnen vragen beantwoord worden; via https://meet.google.com/weu-sjvt-qqb ; inschrijven is niet nodig:

 • Dinsdag 29 maart om 14u30
 • Donderdag 14 april om 9u30
 • Vrijdag 22 april om 9u30

Uiteraard kan je ook terecht bij de aanmeldingscoördinatoren (AC):

Wil je even van gedachten wisselen, of heb je twijfels over een bepaalde situatie met betrekking tot verwijzing en aanmelding, dan kan je steeds terecht bij bovenstaande aanmeldingscoördinatoren.

X
X
X
X