Brugwonen ?!

 • Zo zelfstandig mogelijk wonen in gegroepeerde woningen
 • Woonvorm : individuele wooneenheden, met voor iedereen de ‘eigen voordeur’
  • 15-tal bewoners met elk een eigen wooneenheid
  • Een in de onmiddellijke omgeving gelegen ‘aanloopadres’ met gemeenschappelijke ruimte
 • Gemeenschappelijke ruimtes ter bevordering van sociaal contact – lotgenotencontact, vereenzaming tegengaan, potentieel tot groepsactiviteiten, …
 • Zelfstandig waar het kan, met ondersteuning indien nodig; Dagelijkse aanwezigheid van woonbegeleider die ondersteuning en begeleiding kan bieden, op maat en in onderling overleg 
 • Humane zorgvisie :  geëngageerde aandacht, open dialoog, empatisch van aard, respectvol, ruimte voor spontaniteit & creativiteit, tijd krijgen voor herstel, stimuleren tot zinvolle dagbesteding, geborgenheid, …
 • Goede samenwerking met de mantelzorgers – actieve betrokkenheid (familieraad)
 • Bewoners hebben inspraak (bewonersraad)
 • Begeleiding/Ondersteuning
  • Persoonlijke begeleider (vertrouwenspersoon)
  • Aanwezigheid begeleiders
   • tussen 8u en 10u en tussen 17u en19u (maandag t/m vrijdag)
   • 13u tot 17u (weekend)
  • Telefonisch is begeleiding steeds bereikbaar tussen 8u en 19u
 • Multi disciplinaire aanpak d.m.v. samenwerkingsverbanden
  • Wonen – Samenwerking met Sociale huisvestingsmaatschappij (Brugse Maatschappij voor Huisvesting)
  • Behandeling/ondersteuning/begeleiding – Samenwerking  met GGZ-voorzieningen, in een bewegend landschap
 • Bewoners hebben woon-(huur)contract dat gekoppeld is aan een zorg-(begeleidings)contract
 • Persoonlijk ondersteuningsplan

Goed nieuws !!

Brugwonen werd geselecteerd als één van de zes te realiseren projecten in het kader van de oproep ‘proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg’. 
Ter voorbereiding van de overgang naar nieuw beleid wil de Vlaamse overheid het mogelijk maken om in een regelluwe context ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor personen met een langdurige psychiatrische problematiek. 

Klik hier om de korte reportage (*) van Focus & WTV over Brugwonen te bekijken.
Klik hier om een korte reportage van Zorgnet-Icuro te bekijken.

   (*) Reportage maakt vermelding van een permanent inwonen van woongebeleiders, dit is niet correct. De aanwezigheid van begeleiding werd hierboven omschreven.

Timing en historiek

 • 2011-2015 : verkenning, voorbereiding en uitwerking project
 • 2016 : Opstart
 • 2016-2017 : proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg
 • 2018-2019 : verlenging van proeftuin
 • 2020-2021 : verlenging van proeftuin
 • 2022 : verlenging proeftuin
X
X
X
X