DEZORGSAMEN.be : hoe gaan we verder? Een positieve mindset voor jezelf.

Covid-19 houdt ons allemaal in zijn greep. Iedereen die in zorg en welzijn werkt staat onder druk. De pandemie weegt zwaar. Hoe komen we als individu maar ook als organisatie uit deze moeilijke periode? Wat nemen we mee naar de toekomst en hoe bereiden we ons voor op een mogelijke volgende uitdaging? Er zal besproken worden hoe je alert kunt zijn voor signalen van overbelasting bij jezelf of je collega en wat je kan ondernemen als deze moeilijke periode té zwaar weegt.

Oproep R&D-functie (innovatie en ontwikkeling

Vanaf 01/04/2021, en nee, dit is geen aprilvis, kan je  een project indienen om de zogenaamde R&D-functie (innovatie en ontwikkeling) tijdelijk in te vullen. Elke medewerker in Covias kan dit doen en krijgt de kans, ongeacht de functie, pijler of cluster waarin je actief bent!

Covias wil medewerkers op die manier aanmoedigen om, naast de reguliere opdracht, tijd te besteden aan datgene waarvan jij denkt dat het een meerwaarde is of kan zijn voor Covias. Covias is er van overtuigd dat deze mogelijkheid jou bijkomend kan motiveren en de organisatie blijvend kan voorzien van nieuwe, verse zuurstof.

VIA6 (eindelijk) goedgekeurd…

Na de federale regering trok ook de Vlaamse regering vorig jaar een pak extra middelen uit voor een betere verloning en waardering van het personeel in de verschillende Vlaamse social-profitsectoren. Op 24 november 2020 werd hierover met de sociale partners een voorakkoord bereikt, het zgn. VIA6. De afgelopen maanden onderhandelden de sociale partners om dit voorakkoord – ten belope van een recurrent budget van 577 miljoen euro – om te zetten in concrete maatregelen voor de diverse Vlaamse subsectoren. Het ontwerp van VIA6 is nu klaar en werd formeel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Een betere verloning en bijkomend personeel geven de Vlaamse zorgsectoren extra zuurstof.

COVID19-situatie in werkingsgebied Covias

Dagelijks wordt nog steeds onze COVID19-monitor bijgewerkt met de meest recente gegevens met betrekking tot de gemeenten van het werkingsgebied van Covias.
Vandaag wordt echter stilaan duidelijk dat sinds begin deze week de negatieve evolutie ook in ons werkingsgebied aan het versnellen is. Vorige weken was er een beperkte toename van 5 tot 10%, vandaag zitten we op een toename van bijna 30%.

(Interne) vacature : trajectbegeleider cluster zuid

Naar aanleiding van het bijsturen van het engagment van PC Sint-Amandus met betrekking tot inzet van medewerkers in Covias, inclusief het voorzien van ondervanging van zogenaamde CAO-dagen / ELB-uren, voorziet men een bijkomende inzet van een voltijdse trajectbegeleider in cluster zuid. Dit in eerste instantie via een contract bepaalde duur, maar met duidelijk en concreet perspectief op een vaste betrekking.

X
X
X
X