Pannestraat 66, 8630 Veurne, 058 62 49 08

Doelgroep

‘tAnder is een activiteitencentrum te Veurne dat zich richt tot volwassenen met een psychiatrische problematiek en een min of meer gestabiliseerd ziektebeeld. De bezoekers blijven echter vaak gevoelig voor stress en herval, waardoor betaald werk moeilijk haalbaar is.

Het activiteitencentrum biedt de mogelijkheid om een zinvolle dagstructuur op te bouwen en sociale contacten uit te breiden.

Toelatingscriteria:

 • 18 jaar zijn op datum van aanmelding
 • Therapeutische opvolging bij een vaste behandelaar (psychiater, psycholoog, …)
 • Voldoende motivatie om naar het activiteitencentrum te komen
 • Het doorlopen van de intakeprocedure
 • Nederlandse taal vaardig zijn

Doelstellingen

 • Activeren

Door de aanwezigheden van de bezoekers te evalueren, sporen we hen aan om regelmatig te komen en om zich in te zetten. Op die manier kunnen we voorkomen dat mensen terugvallen in hun vroegere situatie en in hun isolement. 

 • Opbouwen van een gestructureerde daginvulling

Bezoekers kiezen vaste momenten per week waarop ze aanwezig zijn. Hierdoor krijgen ze een duidelijke weekstructuur.

 • Uitbouwen van sociale contacten en sociale rollen

In het activiteitencentrum krijgen de bezoekers de kans om sociale vaardigheden te gebruiken en verder uit te bouwen. Alle activiteiten vinden plaats in groep waardoor er spontane contacten kunnen gelegd worden tussen de bezoekers.

 • Re-integratie in de maatschappij

Op regelmatige basis vinden uitstappen plaats naar het sport- of dienstencentrum of vindt een culturele activiteit plaats. Op die manier krijgen de bezoekers opnieuw voeling met hun onmiddellijke leef- en woonomgeving.

 • Aanleren van praktische vaardigheden

Dit vindt plaats doorheen de verschillende activiteiten, zowel tijdens een kooksessie, een creatief moment of een individueel gesprek.

Programma

In ‘tAnder wordt met een vast weekprogramma gewerkt. Dit betekent dat elke week dezelfde ateliers plaatsvinden. Bezoekers kiezen een aantal momenten uit waarvoor ze zich inschrijven. Ze worden wekelijks op deze momenten verwacht. Afwezigheden moeten vooraf telefonisch verwittigd worden. We verwachten van de bezoekers dat ze op tijd aanwezig zijn en begin- en einduren van de activiteiten respecteren. De deuren zijn open een kwartier voor de activiteit start. Tijdens de groepsactiviteiten is er een half uurtje pauze.

 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
9u - 11u30Maaltijd zonnebloem (1ste van de maand) (11u30)Gezond koken (10u)

Bakken (10u)
Markt (1ste van de maand) (10u)

Koken (10u)
Hobby (9u)

Koken (10u)
Koken (10u)
13u30 - 16u00Geheugen (13u30)

Kinderboerderij (13u30)
Hobby (13u30)

Suikersite (13u30)
Sporthal (13u30)

Fitness (15u)

Relaxatie (13u30)
Kaarten (13u30)

Redactie (13u30)
Vrije namiddag / beweging (13u30)

Extra aanbod :

 • Individueel traject
 • Vrijwilligerswerking
 • Arbeidscoaching
 • Vorming Plus
 • Zwemmen maandelijks op vrijdag
 • Daguitstap driemaandelijks
 • Bowling tweemaandelijks op woensdag

Kostprijs:

 • 7 euro lidgeld per maand
 • 4 euro per maaltijd
 • 3,50 euro per fitnessbeurt
 • 6,50 EUR per maaltijd zonnebloem
 • Kostprijs verbonden aan activiteiten buitenshuis (bowling, zwemmen, daguitstap, suikersite, overige, …)

Aanmelding

Wanneer iemand wordt aangemeld via een externe dienst (CGG, psychiater, Beschut Wonen…) wordt vooraf een schriftelijke vragenlijst opgestuurd. Pas als deze ingevuld werd teruggestuurd, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Bij twijfel kan vooraf een kennismakingsgesprek plaatsvinden zodat een kandidaat een duidelijk beeld heeft van het weekprogramma en wat een deelname aan ‘tAnder precies inhoudt.

Wanneer iemand zelf het initiatief neemt om deel te nemen aan ‘tAnder, wordt onmiddellijk een intakegesprek gepland. Het intakegesprek is dan uitgebreid zodat het team een duidelijk zicht krijgt op de persoon en zijn/haar functioneren.

De intakes worden besproken op het teamoverleg. Na een positieve beslissing kan de bezoeker heel snel instappen.

Locatie

%d bloggers liken dit: