Categorie: Vacatures

Vacature ifv wervingsreserve

 

Trajectbegeleider (M/V/X)
Begeleiding en Behandeling – Covias – wervingsreserve

Gemotiveerde medewerkers zijn de spil van onze dienstverlening. In Covias zijn ruim 70 trajectbegeleiders aan de slag om cliënten met een psychische kwetsbaarheid te begeleiden en behandelen in de thuiscontext, en dit in de regio Noord-West-Vlaanderen. In deze moeilijke tijden waar we meer geconfronteerd (kunnen) worden met afwezigheden door vormen van corona-ouderschapsverlof, ziekte, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, … leggen wij een wervingsreserve aan. Ook willen we vlug over kunnen gaan tot aanwerving, wanneer er een vacature is.

Ben jij na het lezen van onderstaande gemotiveerd, vul dan op www.covias.be/solliciteren het formulier in om tot onze wervingsreserve te behoren.

Situering

Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de drie pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Het aanbod Begeleiding en Behandeling wordt georganiseerd vanuit 3 clusters: Cluster Noord (regio Brugge-Oostkust waarbij er een standplaats is te Brugge ), Cluster Zuid ( regio Beernem-Houtland waarbij er een standplaats is te Beernem ) en Cluster West (regio Oostende-Westkust waarbij er twee standplaatsen zijn : één in Veurne en één in Oostende). De teams en hun werking binnen deze clusters is gebaseerd op waar de cliënt/zorggebruiker woont. De teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie

Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en organisatie van zorg in de thuisomgeving.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun naastbetrokkenen;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 • Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 • Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat; 
 • Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context; 
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk ga je zelfstandig tewerk;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen;
 • Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.

Ons aanbod bij een vacature

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;

Interesse?

Surf naar www.covias.be/solliciteren om het formulier in te vullen en tot de wervingsreserve te behoren. Je kan er je sollicitatiebrief en CV mee sturen in bijlage.

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur (0477 07 36 00) of Muriel Schoeters, stafmedewerker algemeen beleid (0475 39 60 51).

Vacature : Inhoudelijk coördinator (m/v/x) Begeleiding en Behandeling in cluster ‘west’ (regio Oostende-Westkust).

Situering   
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening zodat men thuis kan blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster west omvat 2 teams, samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.

Jouw functie
 Je ontwikkelt, implementeert en evalueert, samen met de andere leden van het beleidsteam, de zorginhoudelijke visie en strategie van de organisatie om de behandeling en begeleiding van cliënten optimaal te laten verlopen. Ook clusteroverstijgend zet je specifieke expertise in.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring in de Geestelijke Gezondheidzorg. Een bijkomende psychotherapeutische opleiding of opleiding als SRH-coach of docent strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context.
 • Je hebt de competenties en vaardigheden om een mobiel team en mobiele medewerkers inhoudelijk te coachen.
 • Je kan kwaliteitsvolle begeleiding en behandeling op maat in de thuiscontext therapeutisch aansturen.
 • Je bent flexibel en kan naast je coachende opdracht vlot meewerken in het team waarover je de inhoudelijke leiding hebt.  Je bent bereid mee te werken in de directe contacten met cliënten en hun naastbetrokkenen.
 • Je handelt vanuit een herstelgerichte visie, met uitdrukkelijke aandacht voor het formele en informele netwerk van de cliënt.
 • Je beschikt over goede interactieve vaardigheden en communiceert helder (mondeling en schriftelijk).
 • Je bent in bezit van een rijbewijs B en eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken in functie van dienstverplaatsingen.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma klinische psychologie.

Ons aanbod

 • Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk te Veurne en Oostende, met als standplaats Veurne.
 • Een halftijdse opdracht (50 %) van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding :  onmiddellijk of in onderling overleg.
 • Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching.
 • Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever PZ Onzelievevrouw die partner is in Covias.  

Interesse?

Solliciteren kan via deze link tot en met 31/03/2020. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te voegen.

Assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. 
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477 07 36 00) of Inge Vanthuyne, directeur patiëntenzorg PZ Onzelievevrouw  (050 30 18 00).